Päiväkoti Esikko toimii kristillisellä arvopohjalla. Haluamme antaa lapsille kodinomaisissa tiloissa hyvän hoivan, jossa jokainen lapsi on tärkeä ja arvokas yksilö. Ryhmät ovat pieniä joten jokaiselle lapselle riittää huomiota ja hellyyttä.
 
 
Kristillinen arvopohja toteutuu luontevasti tapakasvatuksessa ja keskinäisessä kanssakäymisessä. Kristillisyys on iloista ja myönteistä arkipäivää, jota juhlistetaan merkki- ja teemapäiviä viettämällä.
 
Lapsille opetetaan mm. kohteliasta, ystävällistä käytöstä, sekä toisen ihmisen huomioimista jokapäiväisissä tilanteissa - arjessa kuin myös juhlassa. Lapsen huoltajat perehdytetään päiväkodin kristilliseen arvopohjaan siinä vaiheessa, kun he hakevat lapselleen hoitopaikkaa.
 
 
Päivittäisen ohjelman lisäksi tärkeä sijalla ovat erilaiset retket, vierailut ja tempaukset. Vanhemmat osallistuvat myös isompiin tempauksiin ja näin tunnemme olevamme yhtä suurta perhettä. Yhdessä haluamme luoda lapselle turvallista tulevaisuutta ja tukea perheitä heidän lastensa parhaaksi.
 

Mistä on iloiset

lapset tehty?

Turvallisuudesta ja huolenpidosta, rajoista ja rakkaudesta, liikkumisen riemusta, laulusta ja leikistä elämän pienistä ihmeistä.